fbpx

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


Zaproś nas do siebie!

Projekt „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas kilku miesięcy wizyt studyjnych, warsztatów, konsultacji z ekspertami oraz spotkań zespołowych!

Udział w „Zaproś nas do siebie!” oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem oferty programowy instytucji oraz rozwojem kompetencji pracowników instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać. Decydując się na wejście do projektu instytucja bierze udział w procesie zmiany, który dotyczy całego zespołu: pracowników oraz dyrektora. Proces ten będzie dotyczył pracy nad ofertą programową instytucji kultury opartej na tożsamości lokalnej, lokalnych zasobach i współpracy z mieszkańcami.

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim zakwalifikował się do „Zaprosia” jako jedna z 16 instytucji z całej Polski.

15-17 kwietnia | Warsztat inauguracyjny w Radziejowicach

Naszą przygodę z „Zaprosiem” rozpoczęliśmy w przepięknym zespole pałacowo-parkowym w Radziejowicach, gdzie w kwietniu odbył się 3 dniowy warsztat inauguracyjno-integracyjny dla koordynatorów i dyrektorów. Po wprowadzeniu i prezentacji projektu „Zaproś nas do siebie” przyszła kolej na nas – odbyła się prezentacja wszystkich 16 zakwalifikowanych instytucji. Dowiedzieliśmy się kim jesteśmy, co robimy i co chcemy zmienić, poznaliśmy mocne i słabe strony naszych placówek. W następnych dniach skupiliśmy się na pracy zespołowej, poruszyliśmy kwestie związane z komunikacją oraz zagłębiliśmy się w model procesu zmiany.

26 kwietnia | Spotkanie z naszym zespołem: przedstawić Zaprosia!

Po powrocie z Radziejowic spotkaliśmy się z naszym zespołem. Celem spotkania było przedstawienie projektu „Zaproś nas do siebie”. Oprócz tego wykorzystaliśmy kilka poznanych w Radziejowicach narzędzi, które pozwoliły nam poruszyć tematy nieporuszane i zastanowić się nad rzeczami niezastanawialnymi…

8-10 maja | Wizyta studyjna na Podlasiu

fot. Tomasz Kaczor

Na pierwszą wizytę studyjną wybrała się Kasia Wojnarowska. Wizyta rozpoczęła się w Choroszczy. To starsze o ponad dwieście lat od Białegostoku miasto, z powodzeniem wykorzystuje swoje dziedzictwo w realizacji działań kulturalnych. Uczestnicy tej wizyty skupili się na praktykach współpracy z lokalną społecznością. Poruszone zostały tematy m.in. diagnozy w terenie, wykorzystywania lokalnego dziedzictwa historycznego. „Zaprosie” zastanawiali się nad pytaniami „jak włączać mieszkańców w działania kulturalne?”, „jak twórczo czerpać z tożsamości i dziedzictwa lokalnego?”. W ciągu trzech dni Kasia wraz z innymi zaprosiami odwiedziła Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Terenowe Centrum Kultury w Konowałach, Wieżę w Kruszewie, Synagogę w Tykocinie, Grajewskie Centum Kultury, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, Grajewska Izbe Historyczną, Teatr Wierszalin w Supraślu i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok. Tyle ciekawych miejsc, a w każdym z nich wspaniali ludzie dzielący się wiedzą, umiejętnościami, wykorzystujący potencjał swojego regionu w realizacji działań kulturalnych, tworzący dla i z mieszkańcami. Spotkania, warsztaty, integracja, a także dowód na to jak Zaproś zmienia instytucje kultury. Zatem działamy…

13 maja | Spotkanie z naszym zespołem

Kasia wróciła z Podlasia! Zaczęło się od serdecznego, mega ciepłego uścisku. Kasia opowiadała, pokazywała i prezentowała miejsca, ludzi, działania… W międzyczasie już zaadoptowaliśmy pewne podlaskie pomysły, które bardzo nam się podobają i mają tą twórczą moc sprawczą, która łączy ludzi.

21 maja | Spotkanie z naszym zespołem

Na kolejnym spotkaniu podjęliśmy temat współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Staraliśmy się również odnaleźć nasz lokalny fenomen… I chyba nam się udało! 😊

5-7 czerwca | Wizyta studyjna w Bytomiu

fot. Tomasz Kaczor / Kasia i Wojtek

Druga wizyta studyjna w ramach tegorocznego „Zaprosia” odbywała się na Górnym Śląsku, a dotyczyła głównie współpracy w obszarze rewitalizacji społecznej poprzez kulturę. Do Bytomia wyruszyli Kasia Słojkowska oraz Wojtek Tomczak. Wraz z innymi zaprosiami gościli w Elektrociepłowni Szombierki, ProFortCentrum, Ostoi Pokoju – Zespole Zabytkowym  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, Operze Śląskiej oraz w Bytomskim Centrum Kultury. Spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia na rzecz Zabytków Fortyfikacji Profortalicjum, Bytomskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde  i streetworkerami – Pedagogami Ulicy UNO. Zaprosie mieli możliwość „dotknięcia” tematu rewitalizacji od strony praktycznej, poznając problemy funkcji zagospodarowania obiektów postindustrialnych, ich możliwości kulturotwórczych. Spotkali się z ludźmi, którzy tworzą miejsca kultury, w których edukacja, tradycje, historia są najwyższym priorytetem, a czynią to z szacunku i z potrzeby serca.

16 czerwca | Kultura na Dniach Makowa

Dni Makowa Mazowieckiego były wspaniałą okazją bliskich spotkań z lokalną społecznością. Okazją do rozmów, pytań, obserwacji, bliższego poznania się.
Analizowaliśmy, badaliśmy – wszystko po to, by tworzyć i zmieniać się na lepsze!

26 czerwca | Spotkanie z naszym zespołem

Po intensywnych Dniach Makowa w końcu udało nam się spotkać – Kasia i Wojtek podzielili się z nami bytomskim Zaprosiem! Po pełnym wrażeń spotkaniu stwierdziliśmy, że jak najszybciej musimy wyjść do ludzi…

3-5 lipca | Wizyta studyjna we Wrocławiu

Na trzecią wizytę, tym razem do Wrocławia, wyruszył Kacper. Pierwszy dzień zaczęliśmy od wizyty w Teatrze Muzycznym Capitol. Oprócz zwiedzenia przepięknego gmachu odbyło się tam również spotkanie dotyczące wolontariatu. Później ruszyliśmy w miasto – zwiedzając jego najstarsze części sprawdzaliśmy jakie działania kulturowe Wrocław implementuje w przestrzeni publicznej. Wieczorny rejs statkiem po Odrze był czasem na zapoznanie się z innymi uczestnikami zaprosiowej wizyty. Kolejny dzień rozpoczął się aktywnie – wybraliśmy się na grę miejską do Parku Grabiszyńskiego, która była zarazem prezentacją działań dla mieszkańców. W końcu nadszedł czas na odwiedzenie jednej z flagowych instytucji kultury we Wrocławiu – Narodowego Forum Muzyki. Budynek w każdym calu robił ogromne wrażenie na nas wszystkich. Tam również rozmawialiśmy o wolontariacie, mieliśmy też okazję poznać Pana Andrzeja Kosendiaka – dyrektora NFM. Kolejną instytucją, do której się wybraliśmy jest Synagoga Pod Białym Bocianem. Zobaczyliśmy jak zruinowany obiekt został odbudowany przy udziale organizacji pozarządowej, by stać się dynamicznym centrum kultury (nie tylko żydowskiej). Wieczorem gościliśmy u gospodarzy trzeciej zaprosiowej wizyty studyjnej – w Ośrodku Działań Artystycznych FIRLEJ. Tam odbyła się dyskusja o działaniach społecznych dla mieszkańców. Kolejnym punktem programu był autorski spektakl teatralny Kolektywu Twórczego Pawlacz oraz koncert niespodzianka – na mini scenie w kawiarni Firleja pojawił się songwriter Janek Samołyk z towarzyszącą mu multiinstrumentalistką. Ostatni dzień spędziliśmy na spotkaniach w Firleju. Dowiedzieliśmy się jak działają wrocławskie Mikrogranty oraz poznaliśmy działalność Strefy Kultury Wrocław. Wrocław opuściliśmy pełni wrażeń, zainspirowani lokalnymi rozwiązaniami.

15 lipca | Spotkanie z naszym zespołem

P o w r o c ł a w s k i e  spotkanie było prawie dwugodzinną opowieścią o tym, co się dzieje w kulturze miasta 100 mostów. Później zadaliśmy sobie pytanie „kim jest wolontariusz?”, które było furtką do intensywnej dyskusji na temat wolontariatu w naszej instytucji. Pewnym stało się, że jest chęć i potrzeba by w Miejskim Dom Kultury powołać do życia wolontariat.

5 sierpnia | Wyjście z kulturą

Garść inspiracji Zaprosiowych pomogła nam zrobić coś, co powinniśmy zrobić już dawno – wyszliśmy z Kulturą!

30 sierpnia | Kolorowe podwórko

Kończąc wakacje wybraliśmy się z Kulturą na obrzeża miasta. Można nawet powiedzieć, że w las! Z wiedzą i inspiracjami przywiezionymi z Bytomia i Wrocławia zorganizowaliśmy – „z i dla mieszkańców” – Kolorowe podwórko.

18-20 września | Radziejowice – wizyta podsumowująca

fot. Tomasz Kaczor / Kacper

Kolejne spotkanie w Radziejowicach połączone było z wizytą studyjną w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim. Przekroczenie progu tego zachwycającego gmachu przyprawiło wielu z Zaprosiów o zawrót głowy! „Luksus Grodziska” niektórych nieco przytłoczył, ale dał też dużo do myślenia. Mediateka to świetny przykład świetnej współpracy pomiędzy pełnymi energii i zaangażowania animatorami oraz znającymi potrzeby samorządowcami, którzy dobrze wiedzą jak ważna jest kultura. Warsztaty w Radziejowicach (prowadzone przez Dorotę Kostowską oraz Olgę Ślifirską) stanowiły podsumowanie naszej dotychczasowej Zaprosiowej drogi do zmian. Uświadomiliśmy sobie, że znaczące zmiany nie wymagają ogromnych środków i działań z dużym rozmachem. Dzięki panelowi dotyczącemu wizerunku i rzecznictwa dowiedzieliśmy się jak ważne jest rozmawianie we właściwy sposób o naszej działalności z różnymi grupami odbiorców (oraz „nie-odbiorców”). Podobnie jak w kwietniu – z Radziejowic wyjechaliśmy przepełnieni motywacją i nowymi pomysłami na nasz emdek. Przywieźliśmy też nasze nowe motto: Nic dla Was bez Was!

27-29 listopada | Tczew – żegnamy (?) Zaprosia

fot. Tomasz Kaczor / Kacper

Niestety – wraz z końcem listopada nadszedł czas na pożegnanie Zaprosia… Ale czy na pewno?


Zioła przepustką do zdrowia

Zioła przepustką do zdrowia to projekt realizowany przez makowskie zielarki z Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Makowskie zielarki poprzez realizację projektu pragną przypomnieć i pogłębić wiedzę o dobroczynnym działaniu ziół, które możemy znaleźć w naszej najbliższej okolicy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Bony dla seniorów”.


Powrót
Skip to content