fbpx

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


IX Międzynarodowy Konkurs Poetycki O Wstęgę Orzyca realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

Oczami dziecka, projekt realizowany w partnerstwie z miejskim Domem Kultury przez Młodzieżową Grupą Aktywności Lokalnej Tęcza w ramach programu Dobre Pomysły 4, finansowany przez Fundację J&S Pro Bono Polonia i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Wakacyjne warsztaty plastyczne.

Jedno Miasto – Dwie Kultury, projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej przez Pracownię na Rzecz Matki Natury w ramach programu Dobre Pomysły 4, dofinansowany przez Fundację J&S Pro Bono Polonia i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Film dokumentalny o Makowie.

Express Message, projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem miłośników Ziemi makowskiej, sfinansowany z Małych Grantów Ambasady USA. Działanie obywatelskie.


Powrót
Skip to content