fbpx

MAKOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

MUTW został założony pod koniec pierwszej dekady lat dwutysięcznych. 16 marca 2007 r. odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego, która miała miejsce w naszym Domu Kultury. Przewodniczącą  Uniwersytetu została wówczas Pani Wanda Pawłowska. To dzięki niej i sondażom przez nią przeprowadzonych uznano, że taka forma działalności jest potrzebna makowskim seniorom. Obecnie funkcję tę sprawuje Pani Eryka Wiecińska.

Funkcjonowanie Uniwersytetu opiera się na realizacji programu, w którego zakres wchodzi tematyka: kultura i nauka, literatura, regionalizm, medycyna, sport i turystyka. Słuchaczki uczestniczą w wielu ciekawych wykładach, warsztatach, kursach, wyjazdach integracyjnych, a także w lokalnych imprezach kulturalnych. W 2017 roku Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził Jubileusz 10 – lecia swojej inicjatywy.

Szczególną działalnością Uniwersytetu jest zaangażowane w działanie lokalnej społeczności. Od wielu lat Słuchaczki współpracują z uczniami makowskich szkół przy rozmaitych projektach międzypokoleniowych. Kolaborują także z innymi grupami senioralnymi na terenie Makowa i sąsiednich miast.

Za szczególne osiągnięcia MUTW można uznać wydanie dwóch publikacji – „Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach, figurach i krzyżach do roku 1939” (2011),  „Dary Ziemi makowskiej” (2014), zorganizowanie wystawy „Maków wczoraj i dziś” – sentymentalnej podróży po nieistniejących już zakładach pracy oraz projektów „Elfy Świętego Mikołaja” oraz „Zioła przepustką do zdrowia” – zorganizowanych w ramach bonu społecznego dla seniora.

Głównym założeniem Uniwersytetu jest ciągła edukacja starszych osób z terenu naszego miasta oraz integracja w gronie rówieśników.

4 kwietnia, 2023

Spotkanie Wielkanocne Słuchaczek Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Powrót
Skip to content