2014

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


?Laboratorium Nauki? projekt edukacyjny realizowany przez Miejski Dom Kultury w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klub Integracji Społecznej w ramach regionalnego konkursu grantowego Równać Szanse 2013, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

?Festiwal Sztuki Współczesnej? projekt edukacyjny, zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Dom Kultury, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

?Cyfryzacja kina MAZOWSZE w Makowie Mazowieckim? projekt inwestycyjne zrealizowany w ramach programu rozwoju kin Priorytet II ? Cyfryzacja kin, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie, Urząd Miasta Maków Mazowiecki i środki własne Miejskiego Domu Kultury.

?Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim? projekt inwestycyjny zrealizowany w ramach programu rozwoju kin Priorytet I ? Modernizacja kin, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie, Urząd Miasta Maków Mazowiecki i środki własne Miejskiego Domu Kultury.

?DARY ZIEMI MAKOWSKIEJ? publikacja książki. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Powrót