2014

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


„Laboratorium Nauki” projekt edukacyjny realizowany przez Miejski Dom Kultury w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klub Integracji Społecznej w ramach regionalnego konkursu grantowego Równać Szanse 2013, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

„Festiwal Sztuki Współczesnej” projekt edukacyjny, zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Dom Kultury, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Cyfryzacja kina MAZOWSZE w Makowie Mazowieckim” projekt inwestycyjne zrealizowany w ramach programu rozwoju kin Priorytet II – Cyfryzacja kin, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie, Urząd Miasta Maków Mazowiecki i środki własne Miejskiego Domu Kultury.

„Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim” projekt inwestycyjny zrealizowany w ramach programu rozwoju kin Priorytet I – Modernizacja kin, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie, Urząd Miasta Maków Mazowiecki i środki własne Miejskiego Domu Kultury.

„DARY ZIEMI MAKOWSKIEJ” publikacja książki. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Powrót