2013

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


„Doposażenie pracowni instruktorskich w MDK w Makowie Maz.” Projekt inwestycyjny dofinansowany w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Wizualizacja muzyki – Lutosławski” projekt edukacyjny, zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Dom Kultury, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Mały – Wielki Kosmos” projekt badawczy realizowany w partnerstwie miejskim Domem Kultury przez Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej, finansowany przez Fundację Tygodnika Wprost i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach programu Najbogatsi dla nauki.


Powrót