2009

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Wstęgę Orzyca” realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

II Międzynarodowy Festiwal Ognia „Zbliżenia”, projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

„Karawana Europa” projekt sfinansowany i realizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Działania parateatralne.

Remont sali widowiskowo-kinowej i kabiny projekcyjnej (instalacja elektryczna, grzewcza, remont ścian bocznych i drzwi), projekt inwestycyjny dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


Powrót