2009

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki ?O Wstęgę Orzyca? realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

II Międzynarodowy Festiwal Ognia ?Zbliżenia?, projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

?Karawana Europa? projekt sfinansowany i realizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Działania parateatralne.

Remont sali widowiskowo-kinowej i kabiny projekcyjnej (instalacja elektryczna, grzewcza, remont ścian bocznych i drzwi), projekt inwestycyjny dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


Powrót