2008

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ?O Wstęgę Orzyca? realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

?Z Makowem w tle? – III Ogólnopolski Plener Malarski. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Stolicy Kulturalnej Mazowsza.

?Karawana Europa? projekt sfinansowany i realizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Działania parateatralne.

?Na Makowskim Rynku? projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej i Zespołem Szkół nr 2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.5.

I Międzynarodowy Festiwal Ognia ?Zbliżenia?, projekt zrealizowany w ramach Stolicy Kulturalnej Mazowsza, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Powrót