2008

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Wstęgę Orzyca” realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

„Z Makowem w tle” – III Ogólnopolski Plener Malarski. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Stolicy Kulturalnej Mazowsza.

„Karawana Europa” projekt sfinansowany i realizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Działania parateatralne.

„Na Makowskim Rynku” projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej i Zespołem Szkół nr 2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.5.

I Międzynarodowy Festiwal Ognia „Zbliżenia”, projekt zrealizowany w ramach Stolicy Kulturalnej Mazowsza, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Powrót