2007

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ?O Wstęgę Orzyca? realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

?Integracyjne warsztaty muzyczne?, projekt realizowany przez członków zespołu Basium Camoris w partnerstwie z Fundacją ?O Uśmiech Dziecka?, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Powrót