2007

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Wstęgę Orzyca” realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

„Integracyjne warsztaty muzyczne”, projekt realizowany przez członków zespołu Basium Camoris w partnerstwie z Fundacją „O Uśmiech Dziecka”, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Powrót