2006

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XI Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Wstęgę Orzyca” realizowany w partnerstwie z Towarzystwem miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

„W tle z Makowem” – II Ogólnopolski Plener Malarski i I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

„Bajki znad Wisły, Bugu i Narwi. Baśnie, podania i legendy z Mazowsza” – warsztaty opowiadania historii. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Kronenberga, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Opowiadaczy Historii.


Powrót