2006

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


XI Międzynarodowy Konkurs Poetycki ?O Wstęgę Orzyca? realizowany w partnerstwie z Towarzystwem miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Starostwa Makowskiego.

?W tle z Makowem? – II Ogólnopolski Plener Malarski i I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

?Bajki znad Wisły, Bugu i Narwi. Baśnie, podania i legendy z Mazowsza? – warsztaty opowiadania historii. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Kronenberga, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Opowiadaczy Historii.


Powrót