2002

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ?O Wstęgę Orzyca? realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Starostwa Makowskiego.


Powrót