fbpx

Projekt „Mazowiecka Akademia Współpracy UTW”

20 listopada, 2020

Wraz ze startem nowego roku akademickiego w Makowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, słuchaczki prężnie zaczęły ustalanie swoich aktywności na nadchodzący semestr. 9 października w „Domu Wesołka” odbyło się spotkanie, podczas którego przegłosowano strategię działań w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Współpracy UTW”, koordynowanego przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach grantu przyznanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Główną ideą projektu było zorganizowanie wydarzenia o charakterze integracyjno – środowiskowym.

Słuchaczki Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadziły inicjatywę „Ocalić od zapomnienia”. Jej celem było odwiedzenie grobów mieszkańców miasta, którzy zostali zamordowani podczas II Wojny Światowej.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano trasę po mogiłach mieszkańców Makowa. Ze względu na wprowadzenie obostrzeń pandemicznych, uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i wybrali się we wcześniej wyznaczone miejsca. Słuchaczki działając zespołowo, uporządkowały zaniedbaną przestrzeń wokół nagrobków, a na każdym z pomników zostawiły po sobie ślad w postaci zapalonego znicza.

Ideą zorganizowanej inicjatywy było poruszenie tematu o lokalnym dziedzictwie, historii i upamiętnienie osób mających znaczenie dla naszej lokalnej tożsamości.

Do programu przystąpiło wiele grup senioralnych z terenu Mazowsza, jednak nie wszystkim udało się wywiązać z założonych celów. Także dla Słuchaczek naszego Uniwersytetu było to nie lada wyzwanie, ponieważ miasto znalazło się w żółtej, a następnie czerwonej strefie. Mobilizacją do realizacji projektu była perspektywa zamknięcia szkół na terenie Makowa Mazowieckiego. Zazwyczaj to właśnie szkoły zajmowały się utrzymaniem porządku w miejscach pamięci, jednak ze względu na pandemię i obostrzenia, ich działanie zostało wstrzymane.

Wydarzeniem podsumowującym projekt był konwent online, na którym Słuchaczki makowskiego Uniwersytetu oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa mazowieckiego zaprezentowały efekty swoich inicjatyw.

 

Powrót
Skip to content