fbpx

Kultura Włączania – Maków Mazowiecki • czerwiec-grudzień 2024

4 czerwca, 2024

Kultura włączania to partnerski projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie i Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.
Ideą projektu jest identyfikowanie potrzeb oraz inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych
i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności i podniesienie
kompetencji kadr z terenu Mazowsza w tym zakresie. Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji, w tym instytucji kultury. Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem naszego projektu,
jest ściśle związana z promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne.
Jednym z jej filarów jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami
oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Powrót
Skip to content