fbpx

Julia Pitera z wizytą w Makowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

26 maja, 2014

16 maja 2014 r. Maków odwiedziła posłanka Julia Pitera. Posłanka przybyła na spotkanie ze słuchaczami Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatorką spotkania była Krystyna Lewkowicz, prezeska Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, najpotężniejszej organizacji senioralnej w Polsce. Od niedawna Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Porozumienia.

Głównym tematem spotkania była przyjęta przez rząd polityka senioralna, w której dużą rolę przypisano uniwersytetom trzeciego wieku. Długofalowa Polityka Senioralna na lata 2014-2020 ogłoszona została w grudniu 2013 roku. Jest to pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział osób starszych w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową. Jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest wspieranie rozwoju UTW.

Podczas spotkania mówiono także o powołanej w maju tego roku stałej komisji sejmowej ds. polityki senioralnej. Do jej zadań będą należały sprawy dotyczące różnych wymiarów życia starszych osób, m.in. zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej i edukacyjnej po 50-tce, wolontariatu, relacji międzypokoleniowych i inne. Szefem komisji został poseł PO Michał Szczerba.

Ponadto Krystyna Lewkowicz zachęcała słuchaczy do tworzenia gminnych rad seniorów. Taki organ pojawił się w znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym. Inicjatorem powołania takiej rady może być uniwersytet trzeciego wieku.

Działalność Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła Wanda Pawłowska. Mówiła o zrealizowanych przez słuchaczy projektach i o tym, nad czym pracują obecnie. Julia Pitera była pod wrażeniem publikacji poświęconej kapliczkom i figurkom ziemi makowskiej, wydanej przez Uniwersytet. Zachęcała słuchaczy do umieszczenia jej w Internecie. Wspólnie z Krystyną Lewkowicz obiecała pomoc, przy wydaniu książki o drzewach, nad którą Uniwersytet pracował przez ten rok akademicki.

 

Powrót
Skip to content