fbpx

Publikacje

 

Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach, figurach i krzyżach do roku 1939

Oferujemy sprzedaż publikacji Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach, figurach i krzyżach do roku 1939 w cenie: 30,00 zł. Publikacja to praca zbiorowa słuchaczy Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod redakcją Wandy Pawłowskiej.

Wiersz Tadeusza Kruka z pierwszej strony wydawnictwa w pełni oddaje intencje autorów. 

 Zaduma

Ziemio makowska, ziemio rodzinna,
Spojona modrą wstęgą Orzyca?
Pięknem urzekasz, mową zachwycasz?
Jakżeż mi bliska, swojska gościnna!

Od ciebie zda się do nieba bliżej,
Gdy w leśnej głuszy, gwarze ulicy,
Na dróg rozstajach i w polnej ciszy
Witają świątki, kapliczki, krzyże?

Strażnicy szlaków powstań i wojen,
Ofiar pomorów, klęsk i poświęceń,
Wdzięczną pamięcią potomnych spięte,
Spowite świętym, błogim spokojem.

Minionych wieków niemi świadkowie,
Tęsknoty przodków, łez w niedostatku,
Dziejowych wzlotów, dźwignięć z upadków,
Gdy czas niewoli spędzał sen z powiek.
Drogi wędrowcze! ? w swych zajęć wirze

Stań pod kapliczką, zdrożonym krzyżem,
Popatrz na świątka, nie pytaj o nic?
Słuchaj jak cisza modlitwą dzwoni?

 


 

 

Pójdę do lasu sosnowego,

pójdę do lasu brzozowego,

pochodzę, pochodzę

może dowiem się czego?

~Władysław Broniewski

 Książkę Dary ziemi makowskiej napisali słuchacze Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy mają za sobą kilka zamkniętych rozdziałów życia: młodość, wiek dojrzały i pracę zawodową. Ich dzieci założyły nowe rodziny i odeszły, aby tworzyć własne ogniska domowe. Ostatni etap (miejmy nadzieję, że długi) nazywany trzecim wiekiem, albo złotą jesienią życia starają się przeżyć godnie, dlatego uczą się i zdobywają nowe umiejętności, albo doskonalą.

Zdobyte doświadczenie pozwala inaczej patrzeć na otaczający świat. To, co dotychczas w pośpiechu gdzieś umykało i stawało się niewidzialne, dziś jest zauważalne i zaciekawia swoim wyglądem, barwą czy przydatnością. Teraz z rozwagą, zaciekawieniem i intuicją badacza, bez pośpiechu i tylko wyłącznie z własnej i nieprzymuszonej woli, poszerzają swoje horyzonty myślowe, by wiedzą dzielić się z innymi, a tym samym sobie i innym przynosić radość.

Publikacja Dary Ziemi Makowskiej dotyczy zielonych darów naszego powiatu. Dlatego w Rozdziale I krótko przedstawione są gminy ziemi makowskiej, siedliska naszych opowieści, by mogli Państwo łatwo dotrzeć w te urokliwe miejsca.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i spacerów pełnych zdrowia wśród drzewostanu Naszej Małej Ojczyzny.

Animator Projektu mgr Wanda Pawłowska

                                                                                                                                                                    

Publikacja książki pt. DARY ZIEMI MAKOWSKIEJ dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.600,00 zł.

 

 


Powrót
Skip to content