fbpx

Historia

Lata 70-te

Początek lat 70-tych to praktycznie kontynuacja zajęć świetlicowych z poprzedniego dziesięciolecia. Dopiero zmiany organizacyjne wynikające z reformy administracyjnej państwa w 1975 r. wprowadziły korzystną odmianę dla instytucji kultury. Makowski PDK został przejęty przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Opiekę merytoryczną i finansową sprawował Wydział Kultury, Oświaty i Kultury Fizycznej. Zwrócono też baczniejszą uwagę na wykształcenie zatrudnianej kadry. Kierunki jakie określał WOK były związane z bezpośrednią pracą w grupie (rozwój kół zainteresowań: plastyczne, fotograficzne, teatralne, muzyczne, wokalne). Praca w placówce ukierunkowana była na kontakt ze sztuką, dlatego oprócz akademii okolicznościowych i pracy świetlicowej odbywały się cyklicznie wystawy plastyczne, fotograficzne, i spotkania autorskie (literackie, recitale).

Oddzielnej uwagi wymaga kultura masowa tego okresu. Zespoły artystyczne, wokalne, muzyczne (tzw. ?estrady objazdowe?) odwiedzające regularnie naszą placówkę (3-4 razy w miesiącu) wytworzyły w obywatelach potrzebę uczestnictwa i odbioru sztuki. Niskie ceny biletów lub bilety wstępu finansowane przez budżet państwa sprawiły, że dostęp do dóbr kultury był ułatwiony i bezpośredni. W czasie transformacji ustrojowej estrady odegrały bardzo ważną rolę polityczną w uświadamianiu obywateli.

 

 

Ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców miasta był I Ogólnopolski Plener Malarski (1978 r.). To znaczące wydarzenie kulturalne zorganizowane było przez Powiatowy Dom Kultury i Towarzystwo Miłośników Makowa. W efekcie zbliżyło ono kulturowo dwa miasta bliźniacze: Maków Mazowiecki i Maków Podhalański.

Ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców miasta był I Ogólnopolski Plener Malarski (1978 r.). To znaczące wydarzenie kulturalne zorganizowane było przez Powiatowy Dom Kultury i Towarzystwo Miłośników Makowa. W efekcie zbliżyło ono kulturowo dwa miasta bliźniacze: Maków Mazowiecki i Maków Podhalański.

 

 

 

Lata 80-te

 

W latach 80-tych bardzo prężnie rozwijał się Amatorski Ruch Artystyczny (ARA).

Koniec lat 80. to coraz mniejsze nakłady finansowe z budżetu państwa na działalność kulturalną. Efektem kryzysu społecznego, politycznego i gospodarczego było m.in. przekształcenie powiatowych domów kultury na miejskie. Spotkało to również i Powiatowy Dom Kultury w Makowie Maz., który w 1991 r. na mocy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej został wpisany do rejestru w Urzędzie Miejskim i jest finansowany z budżetu miasta, a terenem jego działania jest Maków Mazowiecki.

 

 

 

Lata 90-te

 

Edukacja filmowa MAF ? spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

Edukacja filmowa MAF ? spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

 Lata 90-te nie były łatwe. Pozbawienie instruktarzu i środków finansowych z budżetu państwa spowodowało, że trudno było odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i administracyjnych. Zachwiana została również dotychczasowa
działalność merytoryczna. Był to czas na przygotowanie się do nowej roli MDK.

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja teatralna- 1998 r.

Edukacja teatralna- 1998 r.

Przeobrażenia w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego sprawiły, że rola Domu Kultury to nie tylko oferta kierowana do poszczególnych grup wiekowych, ale uważna obserwacja i odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Mając to na uwadze pracownicy MDK stworzyli bazę do rozwoju twórczego i samorealizacji mieszkańców w różnym wieku.

 

 

 

 

 

 

Teatr ?My? działający w MDK w latach 90. Instruktor ? Katarzyna Kocot.

Teatr ?My? działający w MDK w latach 90. Instruktor ? Katarzyna Kocot.

Powiększyła się baza lokalowa placówki dzięki przejęciu kina ?Mazowsze? od OPRF w Olsztynie. Dobudowane zostały pomieszczenia biurowe oraz dokonano adaptacji holu kinowego na potrzeby działalności instytucji.

Druga połowa lat 90. upływała pod hasłem edukacji plastycznej, teatralnej i filmowej. Na wszystkie powyższe formy aktywności uczestnicy zajęć mieli bezpośredni wpływ. Brali również udział w wernisażach własnych prac plastycznych.

Wszystkie wspólnie podejmowane działania służyły rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, szczególnie ludzi młodych. Rolą Domu Kultury stało się zaspokajanie oddolnych potrzeb społeczeństwa.

 

 

Wtedy też zrodził się pomysł organizacji konkursu poetyckiego ?O wstęgę Orzyca?, który bardzo szybko ewaluował i obrał zasięg międzynarodowy.

?O Makowie?

 

Otwarcie galerii M 1996 r. ? edukacja plastyczna.

Otwarcie galerii M 1996 r. ? edukacja plastyczna.

Kiedy zmrok zapada nad miastem,

Gasną lampy w mieszkaniach.

Do snu układają się ptaki,

To wtedy ja

Siadam przy otwartym oknie,

Zagłębiam się w historię tęgo miasta.

Jest małe.

Na mapie, jak kropka widnieje.

Przez ciszę miasta

Przepływa szemrząca rzeka ?

To Orzyc.

Do swej matki, Narwi

Jak dziecko ze skargą

Powoli ucieka.

Skąd wzięto twoje imię

Zadaję pytanie.

Czekam.

Może się kiedyś dowiem,

Czy od czerwonych Maków

Pochodzisz Makowie?

 

Maria Wille, Maków Mazowiecki, 1995 r.

 

Konkurs poetycki ?O wstęgę Orzyca

 

 

XXI wiek

 

 

50 lat.Ile to dni, miesięcy, tygodni. Ile sukcesów, ale ile też chwil trudnych. Ilu pracowników, ile indywidualności. Ilu uczestników często dziś przyprowadzających tu swoje dzieci. Ile zadań, koncepcji, programów, metamorfoz, akcji. Hej łza się w oku kręci. Każdy z nich zostawił cząstkę siebie, jakiś ślad i to, co stanowi o tym, jaka jest nasza placówka dziś. Doskonały to czas na obejrzenie się wstecz, na zatrzymanie w kadrze pamięci wydarzeń, na pewne podsumowania i wnioski. Na spojrzenie w przeszłość, ale i w przyszłość.

 

 

50 lat.Ile to dni, miesięcy, tygodni.

Ile sukcesów, ale ile też chwil trudnych.

Ilu pracowników, ile indywidualności.

Ilu uczestników często dziś przyprowadzających tu swoje dzieci.

Ile zadań, koncepcji, programów, metamorfoz, akcji.

Hej łza się w oku kręci.

Każdy z nich zostawił cząstkę siebie, jakiś ślad i to, co stanowi o tym, jaka jest nasza placówka dziś.

Doskonały to czas na obejrzenie się wstecz, na zatrzymanie w kadrze pamięci wydarzeń, na pewne podsumowania i wnioski. Na spojrzenie w przeszłość, ale i w przyszłość.

 

?Bo chociaż dzieło i twórca przeminie,

Rzucone ziarno wzejdzie kiedyś w czynie?

Adam Asnyk

 

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

serdecznie zaprasza

na obchody Jubileuszu 50- lecia

Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

 

PROGRAM:

24 październik 2013 r. godz. 1000 ? Wernisaż wystawy ?Tuwim dzieciom?

27 październik 2013 r. godz. 1700 ? Program satyryczny ?Emeryci niespożyci? w wykonaniu Klubu seniora ?Makowianka?

10 listopad 2013 r. godz. 1700 ? Wieczór muzyczny dla młodzieży

11 listopad 2013 r. godz. 1700 ? Program okolicznościowy w wykonaniu Zespołu Artystycznego ?Szmaragdy?

17 listopad 2013r. godz. 1700 ? Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

? pokaz taneczny grupy dziecięcej działającej przy MDK

21 listopad 2013 r. godz. 1700 ? ?Zapomniany Diabeł? Jan Drda

24 listopad 2013 r. godz. 1700 ? GALA JUBILEUSZOWA z recitalem Krzysztofa Respondka

 


Powrót
Skip to content