fbpx

Miejska Orkiestra Dęta

Miejska Orkiestra Dęta powstała w 1980 r. przy zakładzie maszyn budowlanych ZREMB z inicjatywy ówczesnego dyrektora Ryszarda Michalaka i władz miasta. Pierwszym kapelmistrzem nowo utworzonej orkiestry został Tadeusz Wiśniewski, nauczyciel muzyki w Studium Wychowania Przedszkolnego. Początki orkiestry nie były łatwe. Z chętnych, którzy się do niej zgłaszali, tylko dwie osoby umiały grać na instrumencie dętym. Pozostali uczyli się nut i gry na wybranym instrumencie od podstaw. Jednak systematyczna nauka i zapał początkujących muzyków zaczął przynosić efekty. Wkrótce orkiestra dęta stała się jednym z ważniejszych elementów życia towarzyskiego i kulturalnego w mieście. Od początku swego istnienia uświetniała święta państwowe, uroczystości miejskie, strażackie i kościelne w Makowie i okolicznych gminach. Na początku lat 90-tych do orkiestry zgłosiła się grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie, która znacznie wzmocniła jej skład. Po likwidacji ZREMB-u w roku 1990 orkiestra znalazła się pod opieką Urzędu Miejskiego, zaś miejscem prób stał się dom kultury. W styczniu 2014 r. Tadeusz Wiśniewski przeszedł na zasłużoną emeryturę, a pałeczkę dyrygenta przejęła Katarzyna Szynwelska. Po odejściu pani kapelmistrz w 2016 r. poprowadzenia makowskiej orkiestry podjął się instruktor Andrzej Jednoróg. Pan Andrzej był m.in. kapelmistrzem zasłużonej Miejskiej Orkiestry Dętej Moderato w Warce, jest także instruktorem sekcji trąbek w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Grodzisku Mazowieckim.

KAPELMISTRZ – Andrzej Jednoróg – tel. 605-653-872

Powrót
Skip to content