fbpx

Tak było na II Lokalnym Forum.

11 października, 2016

II Lokalne Forum Równać Szanse
„Nasza młodzież, nasza przyszłość – dajmy im szansę!”

Takie hasło przyświecało II Lokalnemu Forum Równać Szanse, które odbyło się 10.X.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim. Forum zorganizował Miejski Dom Kultury przy współpracy z Burmistrzem Makowa Mazowieckiego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej władzy, placówek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych mediów.

Forum rozpoczęło się przywitaniem gości przez Katarzynę Wojnarowską z Miejskiego Domu Kultury. Następnie głos zabrał Paweł Walecki – asystent programu Równać Szanse, który w paru słowach przedstawił idee programu i Forum zwracając szczególną uwagę na rolę, jaką w działaniach na rzecz młodzieży odgrywa diagnoza ich potrzeb.

Najważniejszym punktem spotkania było zapoznanie zaproszonych gości z wynikami Lokalnej Diagnozy, przeprowadzonej wśród młodych osób w wieku 13-19 lat uczęszczających do szkół w Makowie Mazowieckim.

Diagnoza przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej oraz sondy z udziałem młodzieży.

Zaprezentowany materiał wywołał żywą dyskusję wśród uczestników Forum, szczególnie w temacie edukacji.

W dalszej części moderator forum Sławomir Prusakowski po krótkim wprowadzeniu podzielił uczestników na dwie grupy warsztatowe. Grupowa praca na wynikach diagnozy pod kierunkiem Karola Wittelsa z Fundacji Obserwatorium i Sławomira Prusakowskiego skupiała się wokół trzech głównych obszarów: pomysły na działania, na współpracę oraz na strategię.

Efekty pracy na zakończenie Forum podsumował i przedstawił wszystkim uczestnikom moderator.

Forum było również dobrą okazją do wymiany poglądów, refleksji; szansą na zwrócenie uwagi na problem braku stałej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspólne dyskusje dały także możliwość próby wypracowania nowych rozwiązań wskazanych w diagnozie problemów młodzieży,
w szczególności brak przestrzeni do ich swobodnych działań.

Mamy nadzieję, że Diagnoza jak i tegoroczne II Lokalne Forum będą początkiem
i inspiracją do kolejnych spotkań oraz pracy nad wspólnym stworzeniem strategii działania na rzecz młodzieży w Makowie Mazowieckim.

II Lokalne Forum Równać Szanse zostało zorganizowane w ramach Programu
„Lokalne Fora Równać Szanse 2016” realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Diagnoza Młodzieży Równać Szanse 2016 w wersji papierowej dostępna jest w Miejskim Domu Kultury. W wersji elektronicznej zostanie opublikowana 24.10.2016 r. na stronie MDK.

 

[BMo_scrollLightboxGallery id=219 slG_vertical=0 duration=slow gallery_width=1024 gallery_height=768 thumbs_width=100 thumbs_height=100 slG_caption=1 slG_loopThumbs=1 slG_opacity=40 slG_area=200 slG_scrollSpeed=2 slG_autoScroll=0 slG_aS_stopOnOver=1 slG_responsive=1 slG_relType=’lightbox|_{id}_|’ slG_useLightbox=1 slG_lightbox_text=’image {current} of {total}’ slG_lightbox_opacity=85 slG_lightbox_slideshow=0 slG_lightbox_speed=2500 ]

Powrót
Skip to content