fbpx

Masz pomysł? Napisz projekt! Zdobądź 5000! Zrealizuj go!

10 maja, 2016

Konkurs na oddolne Inicjatywy Lokalne „Z inicjatywą zaprojektuj Dom Kultury”

PALPONGWEOIWNOBRREHNOREHONERNIOREINERHINERH (Kopiowanie) Chcesz, aby w Twoim mieście więcej się działo? Masz pomysł, ale brakuje Ci odwagi i funduszy? Pomożemy Ci go zrealizować. „Oddajemy” kulturę w Wasze ręce by wspólnie zrealizować wiele ciekawych i potrzebnych działań kulturalnych w naszym miasteczku. Ze strony Miejskiego Domu Kultury zapewniamy przy realizacji pomysłu/inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne.

Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy i osoby zamieszkujące Maków Mazowiecki, występujący jako:
– osoby indywidualne,
– grupy nieformalne (min. 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela),
– organizacje pozarządowe.

Konkurs na oddolne Inicjatywy Lokalne „Z inicjatywą zaprojektuj Dom Kultury” ogłosiliśmy w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 Narodowego Centrum Kultury.

Dziś przekazujemy Wam szczegółowe zasady naboru inicjatyw, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny, wykaz kosztów kwalifikowanych, zgodę rodzica/opiekuna.  (pliki zamieszczone poniżej)

Zasady Konkursu

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – karta oceny

Załącznik nr 3 – wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 4 – zgoda rodzica lub opiekuna

Termin składania inicjatyw mija 10 czerwca 2016 r. o godz. 16.00.

Spośród nadesłanych projektów wybierzemy od 3 do 5 różnych inicjatyw.

Osoby zainteresowane składaniem projektu w razie pytań lub wątpliwości mogą się z nami skontaktować telefonicznie (29 7171 272) bąź osobiście: Miejski Dom Kultury, ul. Moniuszki 2. Osoby do kontaktu i udzielania informacji: Katarzyna Wojnarowska – koordynator projektu, Daniel Żegliński, Anna Winiarek

Już dziś zapraszamy do współpracy!

Powrót
Skip to content