fbpx

Dobre wieści z początkiem tygodnia. Ogłoszenie o konkursie na inicjatywy lokalne.

9 maja, 2016

13140531_210380599346726_1379549792_n
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy  Lokalne 2016.

Gotowi na kulturalne wyzwanie? Startujemy! Rusz głową! Czekamy na Twoje pomysły!

 Miejski Dom Kultury ogłasza nabór pomysłów/inicjatyw, które zostaną dofinansowane w ramach Konkursu na Inicjatywy Lokalne „Z inicjatywą zaprojektuj Dom Kultury” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016
Narodowego Centrum Kultury.

Cel Konkursu? „Oddanie” kultury w ręce społeczności lokalnej, nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy mieszkańcami, a Miejskim Domem Kultury, odkrywanie i rozwijanie  kulturotwórczego potencjału lokalnych działaczy oraz realizacja ich inicjatyw.

Temat Konkursu to pomysł inicjatywy lokalnej, który zakłada wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, zwiększenie aktywności i upowszechnianie kultury. Ponadto, jest Twoim/Waszym autorskim pomysłem, przeprowadzanym we współpracy z Miejskim Domem Kultury, skierowanym do społeczności lokalnej i realizowanym na terenie naszego miasta Makowa Mazowieckiego.

Termin realizacji pomysłów/inicjatyw od 15 sierpnia 2016 r. do 15 listopada 2016 roku. Inicjatywy mogą składać mieszkańcy i osoby zamieszkujące Maków Mazowiecki, występujący jako:

– osoby indywidualne,

– grupy nieformalne (min. 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela),

– organizacje pozarządowe.

Miejski Dom Kultury zapewnia przy realizacji pomysłu/inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Maksymalna kwota dofinansowania pomysłu wynosi 5000 złotych. Pomysły na udostępnionym Formularzu Zgłoszeniowym, będzie można składać osobiście w siedzibie MDK w godzinach 8:00 – 16.00 bądź drogą pocztową na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki do dnia 10 czerwca 2016 roku do godziny 16.00 (decyduje data wpływu). Do formularza składanego w formie papierowej należy obowiązkowo załączyć jego formę elektroniczną (płyta).
Zasady Konkursu, formularz zgłoszenia do Konkursu, karta oceny, wykaz kosztów kwalifikowanych, zgoda rodzica/opiekuna zostaną udostępnione już jutro 10 czerwca 2016 r. na stronie www.mdkmakow.pl oraz w siedzibie Miejskiego Domu Kultury.

Osoby zainteresowane składaniem projektu w razie pytań lub wątpliwości mogą się z nami skontaktować telefonicznie (29 7171 272) bądź osobiście: Miejski Dom Kultury, ul. Moniuszki 2. Osoby do kontaktu i udzielania informacji: Katarzyna Wojnarowska – koordynator projektu, Daniel Żegliński, Anna Winiarek.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Powrót
Skip to content