2011

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


„ZADUSZKI” – widowisko teatralne. Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

„Odkryjmy dwudziestkę” projekt międzypokoleniowy realizowany przez Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej, w ramach ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Remont łazienki (obok kieszeni scenicznej), modernizacja korytarza prowadzącego do Sali widowisko-kinowej – zadanie inwestycyjne sfinansowane przez Radnych Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego: p. R. Barańskiego, p. D. Tyjewskiego, p. A. Bronowicza i
p. K. Rutkowskiego.


Powrót