2011

Projekty

Wybierz rok aby wyświetlić informacje o projektach


?ZADUSZKI? – widowisko teatralne. Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

?Odkryjmy dwudziestkę? projekt międzypokoleniowy realizowany przez Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej, w ramach ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego ?Seniorzy w akcji? Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ?ę? ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Remont łazienki (obok kieszeni scenicznej), modernizacja korytarza prowadzącego do Sali widowisko-kinowej ? zadanie inwestycyjne sfinansowane przez Radnych Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego: p. R. Barańskiego, p. D. Tyjewskiego, p. A. Bronowicza i
p. K. Rutkowskiego.


Powrót