0

Muzyczne Zaduszki.

Październik 24th, 2016 / / categories: ►Aktualności /

W piątek 28 października w Miejskim Domu Kultury po raz kolejny odbędą się Muzyczne Zaduszki. Koncert, który stał się już coroczną tradycją, jest hołdem dla zmarłych muzyków polskich i zagranicznych. Usłyszeć będzie można utwory m.in. Ireny Jarockiej, Johna Lennona, Davida Bowie czy Grzegorza Ciechowskiego. w tegorocznym zaduszkowym projekcie bierze udział 15 lokalnych muzyków. Koncert rozpoczyna się o 19.00, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

zaduszki-muzyczne-kopiowanie

„Maków przez wieki – Spotkanie z kulturą żydowska dawnego Makowa” – to piąty i ostatni projekt lokalny realizowany w ramach konkursu „Z inicjatywą zaprojektuj Dom Kultury”. Finał projektu odbędzie się w piątek 28 października 2016 r. w Zespole Szkół nr 2.

Celem projektu było przygotowanie działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, związanych z makowską społecznością żydowską. W projekcie przewidziano szereg atrakcji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w niezwykle ciekawej grze miejskiej zatytułowanej: ,,Testament Pana Jeremiasza, spotkanie z kulturą żydowską dawnego Makowa”. Będzie degustacja potraw żydowskich, gry i zabawy dla dzieci, wystawa fotografii starego Makowa i warsztaty z kultury żydowskiej prowadzone przez  Annę Rozenfeld. Całość zilustrowana zostanie stylową muzyką. Impreza trwać będzie od godziny 11.00 do 13.00 w budynku Zespołu Szkół nr 2.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej i Zespół Szkół nr 2, we współpracy z Miejskim Domem Kultury. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół im. ŻAK. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.

Regulamin gry miejskiej 

 0002

0

Tak było na II Lokalnym Forum.

Październik 11th, 2016 / / categories: ►Aktualności /

II Lokalne Forum Równać Szanse
„Nasza młodzież, nasza przyszłość – dajmy im szansę!”

Takie hasło przyświecało II Lokalnemu Forum Równać Szanse, które odbyło się 10.X.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim. Forum zorganizował Miejski Dom Kultury przy współpracy z Burmistrzem Makowa Mazowieckiego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej władzy, placówek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych mediów.

Forum rozpoczęło się przywitaniem gości przez Katarzynę Wojnarowską z Miejskiego Domu Kultury. Następnie głos zabrał Paweł Walecki – asystent programu Równać Szanse, który w paru słowach przedstawił idee programu i Forum zwracając szczególną uwagę na rolę, jaką w działaniach na rzecz młodzieży odgrywa diagnoza ich potrzeb.

Najważniejszym punktem spotkania było zapoznanie zaproszonych gości z wynikami Lokalnej Diagnozy, przeprowadzonej wśród młodych osób w wieku 13-19 lat uczęszczających do szkół w Makowie Mazowieckim.

Diagnoza przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej oraz sondy z udziałem młodzieży.

Zaprezentowany materiał wywołał żywą dyskusję wśród uczestników Forum, szczególnie w temacie edukacji.

W dalszej części moderator forum Sławomir Prusakowski po krótkim wprowadzeniu podzielił uczestników na dwie grupy warsztatowe. Grupowa praca na wynikach diagnozy pod kierunkiem Karola Wittelsa z Fundacji Obserwatorium i Sławomira Prusakowskiego skupiała się wokół trzech głównych obszarów: pomysły na działania, na współpracę oraz na strategię.

Efekty pracy na zakończenie Forum podsumował i przedstawił wszystkim uczestnikom moderator.

Forum było również dobrą okazją do wymiany poglądów, refleksji; szansą na zwrócenie uwagi na problem braku stałej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspólne dyskusje dały także możliwość próby wypracowania nowych rozwiązań wskazanych w diagnozie problemów młodzieży,
w szczególności brak przestrzeni do ich swobodnych działań.

Mamy nadzieję, że Diagnoza jak i tegoroczne II Lokalne Forum będą początkiem
i inspiracją do kolejnych spotkań oraz pracy nad wspólnym stworzeniem strategii działania na rzecz młodzieży w Makowie Mazowieckim.

II Lokalne Forum Równać Szanse zostało zorganizowane w ramach Programu
„Lokalne Fora Równać Szanse 2016” realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Diagnoza Młodzieży Równać Szanse 2016 w wersji papierowej dostępna jest w Miejskim Domu Kultury. W wersji elektronicznej zostanie opublikowana 24.10.2016 r. na stronie MDK.

 

0

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Październik 11th, 2016 / / categories: ►Aktualności /

 

0001               0002

W poniedziałek 10 października na II Lokalnym Forum Równać Szanse spotkają się przedstawiciele władz samorządowych, placówek kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych, lokalni liderzy i media. To kontynuacja I Lokalnego Forum, które odbyło się w roku ubiegłym. Spotkanie poświęcone jest młodzieży i prezentacji wyników rocznej diagnozy środowiska młodych ludzi w Makowie Mazowieckim. Forum odbędzie się w Urzędzie Miejskim.

 

ii-lokalne-forum-1